Hem  Aktuellt  Program  Kontakt  Historia  Bilder  Länkar

MACKens Historia

1912 bildade de fyra kompanjonerna Mathiesen, Andersson, Collin och Key ett bolag.
Bolaget uppfann och tillverkade den första 
bensinpumpen
som kunde mäta exakt antal liter och blev genom sin
exakthet godkänd av Kungliga myntverket.
Begynnelsebokstäverna i kompanjonernas efternamn,
bildar naturligtvis ordet MACK.

Fram på 1920-talet flyttade man in i just den lokal som
Dahls Smide & Svets
sedermera blev verksamt i.
Ganska snart gick företaget i konkurs,
och rättigheterna till bensinpumpspatentet
övertogs av ett företag i Malmö.
Men begreppet MACK hade kommit för att stanna
och blev tämligen snart också den internationella
beteckningen för ett ställe där man tankar
drivmedel för motorfordon.

"1993 kom Mats Tiigiste in till mig på min verkstad,
Dahls Smide och Svets, och frågade om Tellus kunde placera en spelning, 
med Arne Domnérus, i min lokal.
Biocafé Tellus hade nämligen fått ett föreläggande om att
inte arrangera några fler spelningar eftersom de boende i huset blev störda.

Det här lät som en rolig grej så vi tömde verkstaden delvis och ordnade 
med en provisorisk scen. Eftersom vårt arrangemang föll så väl ut
så fick Mats mig att lova att om och närjag skulle lägga ner min
verksamhet så skulle vi ordna med fler spelningar. Så när verkstaden
lades ned, i januari 2002, drog i stället musikcaféet igång i lokalen.
Och det givna namnet blev - MACKen." 

/Göte Dahl